(تصویر) تاکسی ضدکرونا!

[ad_1]

یک راننده تاکسی پشت شیشه ماشینش از تاکسی خود تعریف کرده و خودروی خود را ضدکرونا می داند.

[ad_2]

Source link