توضیحات ربیعی درباره پروازهای ایرانی به مقصد جده

[ad_1]

هیچ عقبه سیاسی در این پرواز وجود نداشته است و علت سیاسی برای آن نیست، بلکه یک کار کاملا اداری انجام شده است.

[ad_2]

Source link