توضیحات همتی درباره حذف ۴ صفر از پول ملی

[ad_1]

رییس کل بانک مرکزی درباره شایعاتی مبنی بر اثر حذف چهار صفر در تورم کشور گفت: ما مطمئنیم حذف چهار صفر هیچ تاثیری در نرخ تورم ندارد، زیرا تورم در اینجا علت است نه معلول که ناشی از تورم مزمن چندین دهه گذشته می‌باشد.

[ad_2]

Source link