جزئیاتی از نحوه بازگشایی تدریجی واحد‌های صنفی

[ad_1]

قرار است فهرست بازگشایی تدریجی واحد‌های صنفی به تفکیک رسته‌های صنفی و بر مبنای شاخص‏‌هایی ۲۵ فروردین ماه ارائه شود؛ بنابراین مشخص نیست که که فعالیت اصناف در سایر استان‌ها به جز تهران هم به آخر فروردین موکول خواهد شد یا نه.

[ad_2]

Source link