جزئیات طرح ترافیکی پیشنهادی پایتخت

[ad_1]

مشاور عالی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران جزئیات طرح پیشنهادی شورا، شهرداری و راهور برای طرح ترافیک تهران را تشریح کرد.

[ad_2]

Source link