جزئیات کاهش سود و قسط وام یک میلیونی یارانه‌بگیران

[ad_1]

با تغییرات ایجاد شده، محاسبات نشان می‌دهد که دریافت کنندگان وام یک میلیونی باید در ۳۰ ماه، هر ماه ۳۵ هزار تومان قسط پرداخت کنند و سود کل دریافتی به حدود ۵۲ هزار تومان می‌رسد. بر این اساس وام یک میلیونی با سود چهار درصد، حدود یک میلیون و ۵۲ هزار تومان بر می‌گردد.

[ad_2]

Source link