جستجو پرداخت و اجتماعی تبلیغات در هنگام برخورد با Moible توسعه نرم افزار

[ad_1]

وجود دارد بیش از 1.75 میلیارد دلار مصرف کنندگان با استفاده از تلفن های هوشمند در حال حاضر. که 1.75 میلیارد دلار فرصت برای ایجاد یک برنامه است که به رقابت با استفاده از رسانه های اجتماعی روش در مقابل پرداخت در رسانه های اجتماعی تبلیغات. اینترنت را فعال کنید دستگاه های تلفن همراه هر دو گوشی های هوشمند و قرص در حال بتن اشخاص در ما چند – رسانه های جهان است. آنها بازی میکند و نقش مهمی در زندگی از صاحبان کسب و کار و مصرف کنندگان است.

پس از این برنامه توسعه داده شده است برای یک شرکت است که یک جستجو پرداخت در مقابل رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاری بهترین روش برای رفتن به جلو ؟ بیایید پیدا کردن! در هر صورت ما می دانیم که توسعه نرم افزار بر روی تلفن های هوشمند و تبلت ها شاهد افزایش قابل توجهی در درآمد دو برابر سال بیش از سال به حدود 19 درصد است. برای یک شرکت ساخت به عنوان کمی تا $10,000 یک سال این رشد. برای یک شرکت ساخت بیش از یک سال 100.000 دلار-این شماره حتی بهتر است!

برنامه های کاربردی تلفن همراه باید B2C یا B2B قطعات. مطالعات نشان داده اند هیچ چیز درایوهای مصرف کننده دور از یک شرکت از رسیدن به یک وب سایت است که تلفن همراه بهینه سازی شده برای عدم دانلود نرم افزار تجربه. در واقع مصرف کنندگان ترجیح می دهند استفاده از یک نیمه های کاربردی نرم افزار است که هیچ نرم افزار مرتبط با شرکت است.

در هر صورت رسانه های اجتماعی تبلیغات در مقابل تبلیغات پرداخت در خدمت همان هدف و اجرای این قطعات از طریق یک برنامه بسیار مهم است. وجود دارد در حال حاضر بیش از 100 میلیون برنامه موجود در فروشگاه برنامه اپل به تنهایی. چگونه بازاریابان از طریق قطع سر و صدا و به دست آوردن دید?

Facebook گزارش شده در سال 2013 است که آن برنامه موبایل تبلیغات آیا درایو بیش از 145 میلیون نصب در ارتباط مستقیم به دانلود نرم افزار برای کسب و کار. اما Facebook نمی دانم اگر این نصب شد یک نتیجه از Facebook تبلیغات و یا رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاری. از آنجا که این شرکت ترویج هر دو – این واقعیت کمک نمی کند بازاریابان در هر راه.

بهترین راه برای شما به عنوان یک فرد و شرکت به کشف اگر تبلیغات پرداخت در حال رفتن به محل کار بیش از رسانه های اجتماعی برای به دست آوردن منافع مصرف کننده است که برای اولین بار مردم را به دانلود خود برنامه واقعی و دوم که منجر به رشد و افزایش فروش است – به اجرا در A/B تست خاص به خود میباشد. ایمیل, تخصیص, داده, اجتماعی, ادغام محتوا و بازاریابی دیجیتال نقش مهمی در برنامه های خود را توسعه. آشنایی با معیارهای خود جمعیتی است که بهترین پاسخ به این سوال. وجود ندارد one-size-fits-all روش وقتی که می آید به تبلیغات پرداخت در برابر اشتراک گذاری رسانه های اجتماعی و برنامه های خود را.

[ad_2]