جنجال جهان‌پور؛ انتخابات ۸۸ چگونه با کرونا گره خورد؟

[ad_1]

جهانپور: «درباره همین تخصص شمارش آرای انتخاباتی هم، مثلا جایی گفته بودند ما آمار را قبول نداریم یا قبول داریم یا کم و زیاد است. دیگران را هم به واسطه همین حرف به اشتباه انداختند و خانه‌نشین کرده‌اند. باز هم تأکید می‌کنم، در این جمع کسی را ندیده‌ام که درباره علت فوت تخصصی داشته باشد؛ بنابراین پاسخی هم برای آن ندارم؛ چون این اظهار‌نظر از جنس علت فوت نیست…؛ ولی من جز آمار انتخاباتی یا تولد چیز دیگری در این دوستان ندیدم».

[ad_2]

Source link