جنجال ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر

[ad_1]

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي
دادگستري گفت: چنانچه ایران اجازه ورود به نماینده منتخب شورای حقوق بشر را
ندهد، این نماینده با تحقیقات غیر میدانی, استعلام و پرسش از منابعی که در
اختیار دارد– خواه از داخل ایران و خواه از خارج از مرزهای آن– گزارش خود
را تنظیم و به شورا ارائه خواهد کرد و این گزارش می تواند بعداً در مجمع
عمومی سازمان ملل مطرح شود.

بهمن كشاورز درباره وضعیت کنونی شورای
حقوق بشر گفت: پس از تبدیل نهاد کمیسیون حقوق سازمان ملل به شورای حقوق بشر
در مجموع نظرات مثبت تری نسبت به این نهاد در جهان ایجاد شد, زیرا ترکیب و
نحوه عمل آن می توانست چنان باشد که به رسیدن به حقیقت نزدیک تر تلقی شود.

وی افزود: تا آنجا که به یاد دارم این اولین باری است که پس از صدور قطعنامه نماینده ویژه ای برای کشوری تعیین می شود.

اين حقوقدان با مثبت ارزیابی کردن نحوه انتخاب این نماینده افزود: به
نظر می رسد نحوه انتخاب وی به گونه ای بوده که حدالمقدور شبهه و شائبه
کمتری نسبت به عملکرد گزارشگر ویژه و به تبع آن گزارش او وجود داشته باشد.

کشاورز گفت: ورود نماینده ویژه و اقدام او به گردآوری اطاعات و تنظیم
گزارش بر مبنای اطلاعات عینی که از بررسی های میدانی و مصاحبه مستقیم
سرچشمه گرفته باشد منوط به آن است که به وی اجازه ورود به ایران داده شود.

رئيس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران گفت: نکته ای که
باید به آن توجه شود این است که مسئله نقض حقوق بشر در یک محدوده جغرافیایی
لزوما به دولت و حکومت آن بر نمی گردد.

وی افزود: مواردی دیده شده که واحد ها و ادارات و نهادهایی از حکومت و
کشور به نقض حقوق بشر متهم شده اند در حالی که دولت و حکومت آن کشور
مستقیماً با چنین اتهامی متوجه نبوده است.

کشاورز تاکید کرد: چنان چه ایران اجازه ورود به نماینده منتخب شورای
حقوق بشر را ندهد این نماینده با تحقیقات غیر میدانی, استعلام و پرسش از
منابعی که در اختیار دارد– خواه از داخل ایران و خواه از خارج از مرزهای
آن– گزارش خود را تنظیم و به شورا ارائه خواهد کرد و این گزارش می تواند
بعداً در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شود.

وی در پایان گفت: چنان که عنوان شد آنچه بعدا واقع خواهد شد موکول به
اتخاذ تصمیم مقامات ایران در خصوص دادن یا ندادن اجازه ورود به نماینده
ویژه به کشور ایران می باشد .

زهره الهيان نماينده تهران و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در
مجلس در نطق پيش از دستور خود عنوان كرده اجازه ورود به نماينده ويژه حقوق
بشر به ايران را نمي دهيم.


منبع: ایلنا


باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

[ad_2]

Source link