جنگ با گردوغبار خانه

[ad_1]

راهكارهاي ساده و به درد بخور

جنگ با گردوغبار خانه

گردوغبار دائمي بخش جداييناپذير
زندگي در شهرهاي بزرگ است. براي كم
رنگتر
شدن اين مشكل در خانه
تان
پيشنهادهاي ما را به كار بگيريد :

كمدهاي لباس يكي از جاهايي
است كه گردوغبار در آن مي
نشيند
و با هر بار باز و بسته كردن سريع در كمد
ها،
اين ذرات به
صورت معلق در فضاي
خانه پخش مي
شوند. با استفاده از
روكش
هاي مخصوص لباسها،
قفسه
ها و كيفهاي
مخصوص كمد مي
توانيد اين ذرات
گردوغبار را كنترل كنيد. هنگام جمع شدن گردوغبار روي روكش
ها،
آن
ها را تعويض كنيد.

 با جمعآوري
لباس
هايي كه به ندرت از آنها
استفاده مي
كنيد و دستهبندي
كردن انواع لباس
هاي متناسب با فصل ميتوانيد
از توليد گردوغبار بيشتر در خانه جلوگيري كنيد.

 با تعويض به موقع فيلترهاي سيستمهاي
تهويه و سيستم
هاي گرمايشي و سرمايشي
در خانه مي
توانيد ميزان
گردوغبار را در خانه كاهش دهيد. به
طور
معمول با آغاز هر فصل و استفاده متفاوت از سيستم
هاي
تهويه
اي، بايد فيلترها تعويض شوند
ولي اگر در منطقه
اي هستيد كه آلودگي
هوا بالا است يا از حيوان
هاي
خانگي نگهداري مي
كنيد، بهتر است هر
ماه فيلترها را بررسي كرده و در صورت لزوم آن
ها
را تعويض كنيد، در اين صورت مطمئن خواهيد بود كه دستگاه با آسيب جدي مواجه نمي
شود.

بهتر است هفتهاي2بار
روتختي
ها، ملافهها
و روبالشي
ها را با آب جوش شستوشو
دهيد و وسايلي هم كه نمي
توانيد
بشوييد، با بخارشو تميز كنيد. كوسن
ها
و بالش
ها را هم در فضاي باز
بتكانيد و چند ساعتي زير نور خورشيد قرار دهيد.

هنگام گردگيري گردوغبار را
در خانه پخش نكنيد. برخي افراد با دستمالي خشك يا پرهاي گردگيري، غبار روي سطوح را
به اطراف پراكنده مي
كنند،
درصورتي كه استفاده از يك كهنه نم
دار
به
مراتب بهتر است، زيرا مانع
از پخش شدن غبار در فضاي اطراف مي
شود.

جاروبرقي را متناسب با سطحي
كه تميز مي
كنيد، تنظيم كرده و
قسمت سر جاروبرقي را متناسب با فضايي كه داريد، جارو مي
زنيد،
تغيير دهيد.

 براي فرشها
و موكت
هاي پرزدار از سري برسدار
استفاده كنيد و براي سطوح صيقلي مانند سراميك
ها
و موزاييك
ها درجه مكش را بيشتر
كنيد تا غبار در هوا پخش نشود.

منبع : مجله زندگی ایده آل

[ad_2]

Source link