جوایز برندگان مسابقه گروه اینترنتی پرشین استار

[ad_1]

با عنایت به برگزاری مسابقه ای در گروه اینترنتی پرشین استار ، اولین دوره ی اعطای جوایز مجله اینترنتی برترینها به برندگان این مسابقه نیز در حال انجام است و بدینوسیله اعضای شرکت کننده می توانند از لیست جوایزی که بشرح ذیل می باشد اطلاع حاصل نمایند. توضیح اینکه جایزه برندگان شامل اختصاص “اشتراک یکساله یکی از مجلات” زیر و به “انتخاب شخص برنده” می باشد.

[ad_2]

Source link