حجامت براي كدام افراد خطرناك‌است؟

[ad_1]

بايدها و نبايدهايي كه بايد از اين شيوه درماني سنتي بدانيد

بايدها و نبايدهايي كه بايد
از اين شيوه درماني سنتي بدانيد

حجامت براي كدام افراد خطرناك‌است؟

حجامت يكي از روشهاي درماني مكتب طب سنتي ايران است كه در كنار تجويزهاي
دارويي و رعايت اصول «تدبير و تغذيه» طب سنتي ايران، براي درمان بيماري
ها از سوي درمانگران و متخصصان طب سنتي
تجويز مي
شود. اين شيوه درماني همواره يكي از
پرحاشيه
ترين موضوعات در حوزه سلامت و درمان
كشورمان محسوب مي
شود كه نه تنها ميان متخصصان طب مدرن و
سنتي بلكه ميان درمانگران مكتب طب سنتي ايران نيز اختلاف نظرهاي زيادي به
وجود آورده است. براي آشنايي بيشتر با
اين شيوه درماني طب سنتي ايران با دكتر مهرداد كريمي، دستيار طب سنتي دانشگاه علوم
پزشكي تهران و دانشجوي دكتراي طب سنتي دانشگاه تهران به گفت
وگو نشستيم تا بيشتر با شيوه درماني
حجامت و فوايد آن در درمان بيماري
ها آشنا شويم.

3 نکته ای که نمی دانستید!!!

حجامت يكي از شيوههاي يداوي درماني در مكتب طب سنتي ايران است كه در كنار شيوههاي ديگري چون ماساژ، زالودرماني و فصد
به
عنوان كاربرديترين شيوه در درمان برخي بيماريها از سوي متخصصان طب سنتي و در شرايطي
خاص به بيماران توصيه و تجويز مي
شود.

حجامت به 2 صورت خشك وتر و بسته به نوع بيماري از سوي درمانگر براي بيمار تجويز ميشود. در حجامت خشك درمانگر تنها بهوسيله بادكش كردن موضع مورد نظر به
درمان بيمار مي
پردازد درحاليكه در حجامتتر درمانگر علاوه بر استفاده از بادكش
از تيغ نيز استفاده كرده و با چند خراش سطحي به اندازه 15تا 30 سي
سي از بيمار خون ميگيرد.

حجامت در كنار شيوههاي ديگر پاكسازي بدن مثل تجويز انواع ملينها و معرقها يكي از بهترين شيوههاي پاكسازي عضو محسوب ميشود زيرا در اين شيوه به سادگي ميتوان به سراغ موضع مورد نظر رفت و تنها
همان عضو را بسته به نوع بيماري و ضرورت پاكسازي كرد.

تفاوت حجامت خشك و تر

بهطور
كلي حجامت در دو بخش حجامت با شرط و حجامت بدون شرط انجام مي
شود.
منظور از حجامت با شرط، همان حجامتي است كه در آن از تيغ استفاده مي
شود
و با خونريزي همراه است. اين حجامت در اصطلاح به حجامت
تر
نيز شناخته مي
شود. از طرفي حجامت
بدون شرط نيز حجامتي است كه تنها از بادكش استفاده مي
شود
و خونريزي در آن اتفاق نمي
افتد.
اين حجامت را در اصطلاح طب سنتي، حجامت خشك مي
نامند
كه هر يك از اين شيوه
ها
به
عنوان يك شيوه درماني در طب
سنتي براي درمان برخي بيماري
ها
ممكن است مورد استفاده قرار گيرد.

حجامت به
تنهايي شفابخش نيست

منظور
از حجامت در اينجا، حجامتي است كه تحت
تأثير طب سنتي ايران از آن ياد ميشود.
در طب سنتي ايران 3 روش درماني وجود دارد كه براساس آن درمانگر به درمان بسياري از
بيماري
ها ميپردازد يا سلامت و تندرستي را در افراد حفظ ميكند.
درمانگر براي اين كار از متدهاي «تدبير و تغذيه»، « تجويز ادويه يا داروهاي گياهي»
و در نهايت« اعمال يداوي» كمك مي
گيرد. حجامت در گروه اعمال يداوي طب سنتي ايران جاي دارد.
البته بايد يادآور شويم كه بخش اعظم و حيطه اصلي درمان در طب سنتي ايران بر عهده
تجويز ادويه و كاربردهاي «تدبير و تغذيه» ذكر شده است. چرا كه بيشتر متخصصان طب
سنتي از اين دو شيوه بيشتر از اعمال يداوي مانند حجامت براي درمان استفاده مي
كنند.
در كتاب «خلاصه الحكمه» يكي از متون قديمي طب سنتي ايران نيز ذكر شده كه 9 روش
يداوي در طب سنتي وجود دارد كه متناسب با نوع بيماري، مورداستفاده قرار مي
گيرد.
از ميان اين شيوه
ها ميتوان به حجامت، فصد (رگ زدن)، ماساژ، زالودرماني اشاره كرد.
اما در كشور ما برخي درمانگران بدون توجه به اصول طب سنتي ايران و تنها با آشنايي
مقدماتي كه از طب سنتي ايران دارند، از حجامت براي درمان بسياري از بيماري
ها
استفاده مي
كنند و ابتداسراغ اين شيوه درماني ميروند
كه شيوه بسيار غلطي است. در عين حال افرادي نيز وجود دارند كه تصورشان از طب سنتي
ايران همان حجامت است و وقتي براي درمان به متخصص طب سنتي مراجعه مي
كنند
فكر مي
كنند بايد حتما حجامت شوند. درحاليكه پيشتر از
حجامت بررسي ومعاينه وضعيت بيمار و تدبير و تغذيه و  همين طور تجويز داروهاي گياهي در اولويت قرار
دارد.

[ad_2]

Source link