حراج اورق بدهی و تامین کسری بودجه دولت

[ad_1]

بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد که از روش «حراج اوراق بدهی دولت» تاکنون ۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت بدون خلق نقدینگی جدید تامین شد.

[ad_2]

Source link