حریرچی: ایمنی جمعی در مورد کرونا امکان‌پذیر نیست

[ad_1]

حریرچی گفت: ثابت شده که اطلاعات درست و علمی مقطعی ما و دنیا در طول زمان تغییر می‌کند. در مورد ویروس کرونا در حال سپری کردن واحد درسی هستیم که در هیچ دانشگاهی تدریس و ارائه نشده است.

[ad_2]

Source link