حستبلیغ راهنمایی: حستبلیغ خزیدن مسائل

[ad_1]

آیا سایت خود را انجام ضعیف در حستبلیغ? سپس این حستبلیغ نکات ممکن است استفاده کنید.

حستبلیغ راهنمایی – شناسایی حستبلیغ خزیدن مسائل

آن است که زمان خود را برای بررسی “سایت تشخیص” تحت “گزارش” تب در حساب حستبلیغ گوگل خود. آن را فقط ممکن است که گوگل حستبلیغ است که قادر به دست آوردن خزنده دسترسی به صفحات وب خود را قادر به شاخص مشابه و نمایش تبلیغات مرتبط. آدرس خود را به عنوان “مسدود شده”.

لطفا آن را دریافت مستقیم. Ads ممکن است در حال حاضر نمایش داده می شود اما ممکن است بی ربط تبلیغات یا تبلیغات خدمات عمومی که از دوره های پایین تر خود را از طریق نرخ کلیک کنید.

آن مهم است به درک که خزنده رباتها از حستبلیغ گوگل متمایز از آن از Google.com و حستبلیغ خزنده سایت خود و یا در غیر این صورت شما تاثیر می گذارد نه گوگل جستجو رتبه بندی. هر دو این خزنده نیز متفاوت از ابزار وب مستر خزنده.

اما هر سه خزنده به اشتراک گذاری یک کش. آنها این کار را برای کمک به ناشران صرفه جویی در پهنای باند است که می تواند مورد اگر تمام خزنده بودند درخواست همان صفحات.

حستبلیغ راهنمایی – ممکن است باعث از حستبلیغ خزیدن مسائل

داشتن مشخص است که حستبلیغ خزنده هیچ دسترسی به وب سایت و یا پست خاص, نکته بعدی این است که تعیین ممکن است دلیل که چرا این می تواند مورد.

1. این می تواند باشد که این مسئله به طور موقت به دلیل میزبان وب سایت خود را به سرور پایین بود.

2. این می تواند بیشتر ماهیت دائمی مانند خزنده دسترسی مسدود شده به عنوان یک نتیجه از مشخصات نادرست در روبات های خود را .فایل کلیپ برد چند منظوره و یا آشکار انکار به رباتها.

توجه داشته باشید که نه حستبلیغ رباتها و نه Google.com رباتها را نقض مشخصات در روبات های خود را .فایل کلیپ برد چند منظوره با دسترسی به یک رد دایرکتوری یا فایل. در واقع حستبلیغ رباتها تنها خزیدن مطالب/پست های جمعیت با تبلیغات حستبلیغ.

به عنوان یک احتیاط لطفا توجه داشته باشید که نه همه رباتها هستند این مسئول و برخی را نقض دستورالعمل های خود را به عنوان مشخص شده در روبات .فایل کلیپ برد چند منظوره و برو جلو به خزیدن مجاز پست/صفحات. در مورد اطلاعات محرمانه بنابراین بهترین رویکرد ممکن است برای مشخص کردن کلمه عبور برای این پست.

3. که در آن یک پست تغییرمسیر از صفحه اصلی گوگل حستبلیغ ندارد دسترسی به صفحه اصلی حتی اگر آن را تا دسترسی به صفحه اصلی مطالب تغییرمسیر برای, این نیز می تواند از پیدایش این مشکل به عنوان حستبلیغ گوگل اصرار بر رویت تغییر مسیر در محل بر روی صفحه اصلی.

حستبلیغ راهنمایی – حل حستبلیغ خزیدن مسائل

شناسایی علل حستبلیغ خزیدن مسائل را پرتاب نور در روش مناسب برای حل این مسائل.

1. اگر ناشی از سرور پایین, پس بدیهی است که راه حل این است که برای تماس با میزبان وب سایت خود را به این مرتب کردن soonest و اگر گسل است که از میزبان وب سایت است و تکرار آن را فقط ممکن است زمان برای تغییر به یک میزبان مطمئن وب.

2. اگر مشکل ناشی از نبود یا اشتباه مشخص روبات .فایل کلیپ برد چند منظوره محتوا و سپس شما باید به روز رسانی به شرح زیر است:

اگر شما مایل به حستبلیغ رباتها اما دیگر رباتها به خزیدن سایت خود را و سپس شما می توانید با قرار دادن این کد در خود robots.txt فایل

User-agent: Mediapartners-Google

قائل نشدن:

اگر از سوی دیگر شما می خواهم به کمک مالی همه رباتها اجازه دسترسی به محتوای سایت خود را و سپس شما می توانید اضافه کردن این کد به بالای خود را robots.txt فایل را در دایرکتوری ریشه دامنه شما.

User-agent: *

اجازه می دهد تا: /

[ad_2]