حمله تند و تیز ترامپ به چین: ما را غارت کردند!

[ad_1]

رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در کنفرانس خبری گفت که سازمان بهداشت جهانی تحت کنترل چین بوده و واشنگتن روابط خود با سازمان بهداشت جهانی را قطع می‌کند.

[ad_2]

Source link