حکم یک قاضی علیه خودش؛ مرا بازداشت کنید!

[ad_1]

یک قاضی تهرانی در قراری کم سابقه برای خود بازداشت در بازداشتگاه پلیس آگاهی، ارجاع پرونده به دادسرای انتظامی قضات و پرداخت بخشی از حقوقش را به متهم پرونده درخواست کرد.

[ad_2]

Source link