خدمات الکترونیکی بانک شهر

[ad_1]

لیست خودپردازهای
بانک شهر


نام  شهر

نام استان

کد

نام شعبه


اراک

مرکزی

297

شهید بهشتی


اصفهان

اصفهان

275

حکیم


اصفهان

اصفهان

267

شیخ صدوق


اصفهان

اصفهان

276

جهان نما


اصفهان

اصفهان

276

شهرداری مرکز جان نما


اصفهان

اصفهان

275

مترو مرکزی-حکیم


اصفهان

اصفهان

303

بزرگمهر


اصفهان

اصفهان

147

شهرداری منطقه 10


اصفهان

اصفهان

148

شهرداری منطقه 3


اصفهان

اصفهان

152

شهرداری منطقه 6- شیخ صدوق


اهواز

خوزستان

283

کیانپارس


اهواز

خوزستان

146

شهرداری منطقه 2-کیانپارس


بجنورد

خراسان  شمالی

292

امام خمینی


بندرعباس

هرمزگان

287

امام خمینی


بیرجند

خراسان جنوبی

159

شهید مدرس بیرجند


تبریز

آذربایجان شرقی

272

خیابان آزادی


تبریز

آذربایجان شرقی

272

شهرداری منطقه 7-آزادی


تبریز

آذربایجان شرقی

272

شهرداری منطقه 7-آزادی


تبریز

آذربایجان شرقی

272

شهرداری منطقه 3-آزادی


تبریز

آذربایجان شرقی

250

میدان ساعت


تبریز

آذربایجان شرقی

250

شهرداریی منطقه 1-میدان ساعت


تبریز

آذربایجان شرقی

250

شهرداری مرکز-میدان ساعت


تبریز

آذربایجان شرقی

250

شهرداری منطقه  2-میدان
ساعت


تبریز

آذربایجان شرقی

272

شهرداری منطقه 9-آزادی


تبریز

آذربایجان شرقی

272

شهرداری منطقه 6- آزادی


تبریز

آذربایان شرقی

272

اتوبوسرانی-آزادی


تبریز

آذربایجان شرقی

250

شهرداری منطقه 5


تبریز

آذربایجان شرقی

149

اطبا


تبریز

آذربایجان شرقی

160

شهرداری منطقه 8


تهران

تهران

201

سپهبد قرنی


تهران

تهران

202

شهرداری مرکز


تهران

تهران

208

نواب


تهران

تهران

240

یادگار امام


تهران

تهران

214

شهید بهشتی


تهران

تهران

212

نبوت


تهران

تهران

209

هنگام


تهران

تهران

232

سید جمال الدین اسد آبادی


تهران

تهران

226

حسینیه ارشاد


تهران

تهران

221

نیاوران


تهران

تهران

228

میدان ونک


تهران

تهران

237

آیت الله سعیدی


تهران

تهران

216

شهرداری منطقه 9


تهران

تهران

216

نمایشگاه


تهران

تهران

207

پارک بهمن


تهران

تهران

235

بازار مبل ایران


تهران

تهران

260

خیابان قزوین


تهران

تهران

225

جمالزاده شمالی


تهران

تهران

231

تهرانسر


تهران

تهران

206

تره بار صادقیه


تهران

تهران

215

بهاران


تهران

تهران

205

میادین مرکزی


تهران

تهران

242

شهید بخارایی


تهران

تهران

230

نازی آباد


تهران

تهران

238

قیطریه


تهران

تهران

220

پیروزی


تهران

تهران

223

خاقانی


تهران

تهران

277

جمهوری


تهران

تهران

224

امام علی(,)


تهران

تهران

217

بوستان


تهران

تهران

201

سپهبد قرنی2


تهران

تهران

219

رسالت


تهران

تهران

236

جوانه ها


تهران

تهران

247

مترو صادقیه


تهران

تهران

257

سه راه تقی آباد


تهران

تهران

251

میدان شهدا


تهران

تهران

245

اتابک


تهران

تهران

262

ناصرخسرو


تهران

تهران

228

پردیس سینمایی ملت1-میدان ونک


تهران

تهران

228

پردیس سینمایی ملت 2-میدان ونک


تهران

تهران

234

سعادت آباد


تهران

تهران

251

شهرداری منطقه 12- شهدا


تهران

تهران

249

حافظ شمالی


تهران

تهران

216

آزادی


تهران

تهران

218

شهرداری منطقه 10-جیحون


تهران

تهران

244

شهرداری منطقه 5-ایت الله
کاشانی


تهران

تهران

242

حراست شهردای منطقه 16-بخارایی


تهران

تهران

241

میدان مقدم


تهران

تهران

237

شهرداری منطقه 18-آیت الله
سعیدی


تهران

تهران

207

شهرداری منطقه 16-پارک بهمن


تهران

تهران

222

شهرداری منطقه 22-شهرک راه آهن


تهران

تهران

234

شهرداری منطقه 2- سعادت اباد


تهران

تهران

233

سه راه افسریه


تهران

تهران

239

شهرداری منطقه 4-قنبری


تهران

تهران

201

سازمان حمل ونقل ترافیک-سپهبد


تهران

تهران

239

 شهید  قنبری


تهران

تهران

227

شهرداری شهرری


تهران

تهران

227

شهرداری منطقه 20


تهران

تهران

220

شهرداری منطقه 14-پیروزی


تهران

تهران

214

شهرداری منطه 7-شهید بهشتی


تهران

تهران

226

شهرداری منطقه 3-حسینیه ارشاد


تهران

تهران

203

استاد مطهری


تهران

تهران

202

شورای اسلامی شهر-شهرداری مرکز


تهران

تهران

232

شهرداری منطقه 6-سیدجمال الدین


تهران

تهران

203

عرف ایران-مطهری


تهران

تهران

214

دندانپزشکی ناجا-شهید بهشتی


تهران

تهران

203

مدیریت میادین میوه وتره
بار-مطهری


تهران

تهران

243

سه راه چشمه علی


تهران

تهران

259

شهرداری منطقه 17-ابوذر


تهران

تهران

229

شهرداری منطقه 19-احمد کاظمی


تهران

تهران

153

حکیمیه


تهران

تهران

154

شهردای منطقه 1-نیاوران


تهران

تهران

155

شهرداری منطقه 21-تهرانسر


تهران

تهران

164

سازمان عمران شهرداری


رشت

گیلان

278

تختی


ساری

مازندران

279

فرهنگ


سمنان

سمنان

288

شهرداری


سمنان

سمنان

288

شهرداری مرکز-شهرداری


سنندج

کردستان

150

شهرداری منطقه 1-نیاوران


شهرکرد

چهارمحال بختیاری

291

خواجه نصیر


شیراز

فارس

270

قصرالدشت


شیراز

فارس

270

شهرداری منطقه 2-قصرالدشت


شیراز

فارس

270

شهرداری منطقه5-قصرالدشت


شیراز

فارس

270

شهرداری مرکز-قصرالدشت


شیراز

فارس

270

شهرداری منطقه1-قصرالدشت


شیراز

فارس

270

شهرداری منطقه4-قصرالدشت


شیراز

فارس

270

شهرداری منطقه6-قصرالدشت


قزوین

قزوین

269

خیابان فلسطین


قزوین

قزوین

269

شهردای مرکز-فلسطین


قزوین

قزوین

269

شهرداری منطقه 1-خ فلسطین


قزوین

قزوین

269

شهرداری منطقه  3-خ فلسطین


قزوین

قزوین

269

ترمینال مسافربری-خ فلسطین


قزوین

قزوین

293

طالقانی


قم

قم

271

صفائیه


قم

قم

284

چهار راه بازار


قم

قم

284

شهرداری مرکز -چهار راه بازار


قم

قم

284

شهرداری منطقه 1-چهارراه بازار


قم

قم

271

شهرداری منطقه 2-صفائیه


قم

قم

285

سالاریه


قم

قم

271

شهرداری منطقه 3-صفائیه


قم

قم

285

شهرداری منطقه 4-سالاریه


کرج

البرز

286

میدان توحید


کرج

البرز

268

عظیمیه


کرج

البرز

268

شهرداری منطقه 1-عظیمیه


کرج

البرز

268

شهرداری منطقه 7- عظیمیه


کرج

البرز

156

شهرداری منطقه 6 -مترو گلشهر


کرج

البرز

157

شهرداری منطقه 4-متروگلشهر


کرج

البرز

158

شهرداری منطقه5-گلشهر


کردستان

کردستان

281

امام خمینی


کرمان

کرمان

151

بلوار جمهوری کرمان


کرمانشاه

کرمانشاه

280

شهرداری


کیش

هرمزگان

295

پردیس


گرگان

گلستان

289

خ پاسداران


گنبد

گلستان

145

گنبد


مشهد

خراسان رضوی

274

پایانه مسافربری 1


مشهد

خراسان رضوی

274

پایانه مسافربری 2


مشهد

خراسان رضوی

274

پایانه مسافربری 3


مشهد

خراسان  رضوی

266

شهرداری مرکز-احمد آباد


مشهد

خراسان رضوی

273

راهنمایی


مشهد

خراسان رضوی

266

احمد آباد


مشهد

خراسان رضوی

273

نمایشگاه بین المللی-راهنمایی


مشهد

خراسان رضوی

266

اتوبوسرانی- احمد آباد


مشهد

خراسان رضوی

273

شهرداری منطقه 11-راهنمایی


مشهد

خراسان رضوی

274

شهرداری منطقه 7-پایانه


مشهد

خراسان رضوی

266

سازمان همیاری احمدآباد


مشهد

خراسان رضوی

266

شهرداری منطقه 5-احمد اباد


مشهد

خراسان رضوی

266

شهرداری منطقه 2-احمد آباد


مشهد

خراسان رضوی

266

شهرداری منطقه3-احمد آباد


مشهد

خراسان رضوی

273

شهرداری منطقه 9-راهنمایی


مشهد

خراسان رضوی

273

سازمان ترافیک شهرداری-راهنمایی


مشهد

خراسان رضوی

273

سازمان خدمات شهری منطقه 11


مشهد

خراسان رضوی

161

بلوار مصلی


مشهد

خراسان رضوی

162

بلوار جمهوری


مشهد

خراسان رضوی

163

باجه شهرداری منطقه 10


یزد

یزد

282

مطهری


[ad_2]

Source link