دادگاه اکبر طبری

[ad_1]

اولین جلسه دادگاه اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و برای رسیدگی به اتهامات وی و دیگر متهمان این پرونده، صبح امروز در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد

[ad_2]

Source link