دانشمندان هندی نوع دیگری از ویروس کرونا را در خفاش‌ها یافتند

[ad_1]

دانشمندان ۲۵ مورد از دو گونه از این ویروس را به منظور مطالعه انتخاب کردند: روباه‌های پرنده وخفاش‌های میوه خوار.

[ad_2]

Source link