درگیری‌ لفظی ترامپ و بولتون

[ad_1]

کتاب بولتون حاوی افشاگری‌هایی تند علیه ترامپ و ناشر این کتاب گفته بولتون در این کتاب نوشته انتخاب مجدد در انتخابات تنها دغدغه ترامپ است.

[ad_2]

Source link