در آستانه جنگ سرد!

[ad_1]

«بونی گلسر»، مدیر پروژه قدرت چین در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در‌این‌باره می‌گوید: «واشنگتن در حال ترسیم رقابت با چین به‌عنوان جنگ سردی جدید است و گمان می‌کنم پمپئو برای به‌زیرکشیدن روابط آمریکا–چین مصمم باشد؛ بنابراین آن‌ها را نمی‌توان به سادگی ترمیم کرد؛ این اقدام به‌عنوان میراث او باقی می‌ماند. کمپین ترامپ هم بی‌شک منافعی در سخت‌گیری علیه چین می‌بیند».

[ad_2]

Source link