دستور روحانی برای آغاز فعالیت‌ واحدهای تولیدی

[ad_1]

رییس جمهور به وزیر بهداشت در خصوص نحوه فعالیت مراکز و بنگاه‌های اقتصادی پس از ۲۰فروردین دستور داد.

[ad_2]

Source link