دستور روحانی درباره نظارت دقیق بر طرح فاصله‌گذاری هوشمند اجتماعی

[ad_1]

رییس جمهور در گفتگو با وزیر بهداشت بر ضرورت نظارت دقیق براستان‌هایی که از فردا طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی در آن‌ها اجرا می‌شود، تاکید کرد.

[ad_2]

Source link