دوقطبی در خانه‌ماندن یا نماندن‌!

[ad_1]

عباس عبدی: فرض دولت بر این است که کسب‌وکار‌ها دوباره راه می‌افتند و مردم نیز رفت‌وآمد‌ها مثل رفتن به میهمانی‌ها و فروشگاه‌گردی‌ها را به حداقل برسانند. اما اگر از یک منظر دیگر به موضوع نگاه کنیم، تضاد را خواهیم دید که بااهمیت است. اکنون دو گرایش در دولت وجود دارد؛ یکی گرایش وزارتخانه‌های اقتصادی و شاید سازمان برنامه‌وبودجه و دیگری گرایش وزارت بهداشت است. من دقیق نمی‌دانم کدام طرف به دنبال منافع مردم است

[ad_2]

Source link