دولت افغانستان ۱۰۰ زندانی طالبان را آزاد کرد

[ad_1]

دفتر مطبوعاتی شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که یکصد زندانی گروه طالبان، براساس فرمان ۲۰ اسفند ماه سال گذشته رییس جمهوری آزاد شدند.

[ad_2]

Source link