رنگ کرونا در ۳۱ استان

[ad_1]

گزارش وزارت بهداشت و درمان درباره تحلیل احتمالی وضعیت منحنی اپیدمی اخیر، استان‌ها را به سه بخش استان‌های با میزان بروز بالا، متوسط و کم دسته‌بندی کرده است. نکته قابل‌توجه اینکه تمام استان‌های با میزان بروز بالا به جز مازندران، در مرکز کشور قرار گرفته است.

[ad_2]

Source link