روبات انسان نمای سرشار از احساس +عکس

[ad_1]


 

برترین ها: دانشمندان روباتی را ساخته اند که می تواند احساساتی مانند ترس، ناراحتی یا بی تفاوتی را از خود نشان بدهد. این روبات که “چهره” نام دارد، بر اساس یک پژوهش 30 ساله  و به تقلید از حالات چهره همسر یکی از محققان ساخته شده است.

در چهره این روبات 32 موتور وجود دارد که احساسات مختلف را در چهره آن به وجود می آورند. این ربات بسیار واقعی به نظر می رسد، ولی در عین حال حالت روبات مانند خود را نیز حفظ کرده و می تواند افراد را بترساند یا تحت تاثیر قرار دهد. محققان می گویند برای اکثر افراد تشخیص خوشحالی، خشم و ناراحتی  آسان تر از تشخیص ترس، انزجار و تعجب است.

به عکس های زیر نگاه کنید. فکر می کنید هریک از عکس ها کدام حالت را نشان می دهند: غم، گریه، بی تفاوتی، انزجار، ترس، و تعجب.

[ad_2]

Source link