روند صعودی کرونا در خوزستان شکست

[ad_1]

ابول‌نژادیان، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اظهار داشت: خوزستان در ماه پایانی بهار ۹۹ روند صعودی داشت، ولی با شروع تابستان این روند ثابت و از ۱۵ تیرماه شاهد روند نزولی کرونا هستیم.

[ad_2]

Source link