روند صعودی کرونا در ۱۳ استان

[ad_1]

بنابر اعلام گزارش اپیدمیولوژی بیماری کرونا منتشر شده از سوی وزارت بهداشت و در هفته منتهی به ۱۶ خردادماه، در روند کشوری این بیماری تغییرات مختصر صعودی مشاهده شده است. همچنین روند ثبات با تغییرات مختصر صعودی در هفت استان و روند صعودی یا شروع پیک در ۱۳ استان گزارش شده است.

[ad_2]

Source link