روند نزولی کرونا در ۲۱ استان و رشد صعودی در ۱۰ استان

[ad_1]

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به روند نزولی شیوع ویروس کرونا در کشور گفت: از ۳۱استان درگیر، این بیماری در ۲۱استان روند نزولی و در ۱۰استان روند صعودی دارد.

[ad_2]

Source link