زالی: 500بیمار جدید کرونایی در بیمارستانهای تهران بستری شدند

[ad_1]

به گفته زالی، بخشی از این کاهش رشد به خاطر مراجعه افراد به مراکز بهداشتی و مراقبان سلامت است. بنابراین آمار مراجعان هنوز تغییر چشمگیری در تهران نداشته است و در واقع بیماران به دو شکل متفاوت مراجعه می کنند؛ بخشی به حوزه درمان و بخشی نیز به مصادیق بهداشتی و مراقبان سلامت مستقر در مراکز بهداشتی مراجعه می کنند.

[ad_2]

Source link