سرعت باد در زابل به ۹۴ کیلومتر بر ساعت رسید

[ad_1]

هم اکنون سرعت وزش باد در زابل ۷۲ کیلومتر بر ساعت است که شعاع دید افقی در محدوده فرودگاه این شهر را به ۹۰۰۰ متر کاهش داده است.

[ad_2]

Source link