سرقت ١٠ میلیاردی دو زن مستخدم از صاحبکارشان

[ad_1]

متهم در بازجویی تکمیلی لب به اعتراف گشود و گفت: در ابتدا با همکاری سیمین که پرستار مادر ‏شاکی بود از اوضاع و احوال خانه به خوبی باخبر شدم. یک تابلو فرش سرقت کردم و در ادامه وقتی ‏متوجه شدم افراد خانه متوجه سرقت نشدند به دفعات مختلف اموال با ارزش را سرقت کردم و سیمین آن‌ها ‏را می‌فروخت و مبلغ به دست آمده را بین خودمان تقسیم می‌کردیم‎‏.

[ad_2]

Source link