سرنوشت تلخ پسری که برده شیطان بود؛ آدم کشی به دستور زن خیانتکار!

[ad_1]

جوان ۲۹ ساله‌ای است که در پی یک آشنایی خیابانی با یک زن ۴۰ ساله، شوهر پژوسوار او را به طرز هولناکی کشت تا با وعده و وعید‌های پوشالی آن زن خیانتکار به دوران خوش‌گذرانی و خوشبختی با پول‌های بادآورده برسد.

[ad_2]

Source link