سه اولویت تجاری در عصر کرونا

[ad_1]

فرآیند بهبود و برون‌رفت از وضعیت بحرانی فعلی که نشات گرفته از ویروس کرونا است، از کدام مسیر می‌گذرد؟ مهمترین اولویت‌های تجاری که باید برای عبور از شرایط فعلی و در دوران پساکرونا در نظر گرفته شود، شامل چه مواردی می‌شود؟‌ برای پاسخ به این پرسش‌ها لازم است که در مرحله اول، مهمترین آسیب‌های وارده به سیستم تجارت جهانی را شناسایی و سپس مهمترین اولویت‌های سیاستی را برای رسیدن به شرایط مطلوب بررسی کنیم.

[ad_2]

Source link