«سوزان» دستیار مرموز وزارت خارجه!

[ad_1]

هزینه‌های هنگفت دکوراسیون دفتر کار سوزان که بر اساس خواسته او باید مطابق دکوراسیون یکی از ثروتمندان ایالت ایلینوی اجرا می‌شد هم از بودجه دولتی پرداخت شد. اقدامات سوزان پمپئو در وزارت خارجه در مقایسه با اقدامات قبلی این خانواده سروصدای بیشتری به پا کرده است. یکی از برنامه‌های سوزان پمپئو که انتقاد‌های زیادی در میان کارمندان این وزارتخانه برانگیخت، سازماندهی مراسمی بود با عنوان «میهمانی مدیسون».

[ad_2]

Source link