ششمین کشتی ایرانی در بندر لاگوئرا ونزوئلا پهلو گرفت

[ad_1]


براساس تصاویر ماهواره ای مرکز ترافیک دریایی، کشتی باری گلسان ایران در بندر لاگوئرا ونزوئلا پهلو گرفت.

[ad_2]

Source link