شعله‌ور شدن مجدد آتش در منطقه حفاظت شده خائیز

[ad_1]

رییس محیط زیست شهرستان کهگیلویه از شعله‌ور شدن مجدد آتش در منطقه حفاظت شده خائیز خبر داد.

[ad_2]

Source link