شماره پیامک درخواست وام یک میلیونی اعلام شد

[ad_1]

برای ثبت نام وام یک میلیونی کرونا در نظر گرفتن شرایط مندرج در این اطلاعیه، ضمن پذیرش محتویات آن، کد ملی سرپرست خانوار را حداکثر تا روز یکشنبه ۹۹/۱/۳۱ از طریق تلفن همراهی که به نام سرپرست خانوار است به شماره ۶۳۶۹ پیامک کنند.

[ad_2]

Source link