شهرداری: تهران ۴۰۰۰ کودک زباله‌گرد دارد!

[ad_1]

معاون شهردار تهران بیان کرد: برآوردی از تعداد کودکان زباله گرد نداریم، اما بر اساس برآورد‌های آماری ناشی از زباله‌های شهر تهران، توان کودک در حمل پسماند‌های خشک و … عنوان می‌شود که حدود ۴۰۰۰ کودک زباله گرد داریم.

[ad_2]

Source link