شگردي عجيب براي لاغري

[ad_1]

با بوها به سلامتتان
كمك كنيد

شگردي عجيب براي لاغري

آيا ميدانستيد
شامه انسان مي
تواند بيش از هزار
بوي مختلف را درك كند و 10 هزار بار از حس چشايي قوي
تر
است و خاطراتي كه با بو در ذهن ثبت مي
شوند
بسيار ماندگارترند؟همچنين مي
دانيد
بوها مي
توانند به سلامت شما
كمك كنند؟

وقتي يك بوي خاص را حس ميكنيد،
اعصاب بويايي شما اطلاعاتي را به سرعت به بخشي از مغز به نام اولفكتوري منتقل مي
كنند
و اين اطلاعات از اولفكتوري به سيستم ليمبيك هدايت مي
شود
كه انبوهي از خاطرات را در خود جاي داده است و مسئول واكنش در مورد احساسات و
عواطف و رفتارهاي اوليه انسان مانند گرسنگي، 
دعوا، لذت، اعتياد و بسياري از واكنش
هاي
ديگر است. به همين دليل است كه استشمام بعضي بوهاي خاص به سرعت شما را ياد خاطره
اي
دور يا خشمي بي
دليل مياندازد
يا اينكه ناگهان سرشار از شادي مي
شويد؛
مثل بوي چمن تازه كوتاه شده يا بوي شكلات داغ. همه اينها مي
تواند
توضيح دهد كه چرا بعضي بوها باعث برطرف شدن استرس يا مشكلات روحي مي
شوند
يا مي
توانند آرامبخش
باشند. مطلب زير چند روش براي استفاده از حس بويايي براي كمك به سلامت شماست.

 بو درماني لاغرتان ميكند

بوي سيب سبز يا بوي يك غذاي
خوشمزه ديگر

استشمام بوي يك غذاي دلخواه
ديگر يا بويي كه دوست داريد مي
تواند
كمك كند تا بر ميل شديدتان به خوردن غذاي آماده يا غذاي اضافي غلبه كنيد. طبق
نتايج يك مطالعه، استشمام بوي موز، سيب سبز يا نعناع توسط افراد چاق هنگامي كه به
شدت
هوس خوردن ساندويچ يا پيتزا كرده بودند بيشتر از افراد چاق گروه مورد مطالعه ديگر،
به لاغر شدن آن
ها كمك كرد. در پايان
مطالعه افراد گروه اول بيشتر وزن كم كرده بودند.

اين روش را امتحان كنيد: اگر
تصميم به لاغري داريد يا مي
خواهيد
جلوي بي
موقع غذا خوردنتان
را بگيريد هميشه يك شيشه از بوي دلخواه
تان
را همراه داشته باشيد و به جاي خوردن ميان وعده آن
را بو كنيد.

بعضي پزشكان پيشنهاد ميكنند
به جاي خوردن مسكن در هنگام درد، كمي روغن رزماري يا كمي روغن نعنا بو كنيد

 بخور ضد اضطراب

بوي پرتقال يا بوي اسطوخودوس

در يك تحقيق كه توسط پزشكان
اتريشي انجام شد به دو گروه مختلف از افراد بوي پرتقال و اسطوخودوس داده شد. هر دو
گروه گفتند كه با اين كار اضطراب كمتري حس كردند و آرام
تر
بودند. اين
كار در شرايط مختلف
روحي انجام شد و نتيجه
اي
يكسان داشت.

اين روش را امتحان كنيد: چند
قطعه اسانس پرتقال يا اسطوخودوس را به دستگاه بخور اضافه كنيد و آن
را در محل كارتان يا
اتاق استراحت
تان قرار دهيد و از
آرامشي كه در هوا وجود دارداستفاده كنيد.

 گلدان درسخوان

بوي رزماري ( اكليل كوهي)

دفعه بعد كه ميخواهيد
يك دستورالعمل پيچيده را ياد بگيريد يا مطلبي جديد بخوانيد يا وقتي قرار است براي
امتحاني مهم درس بخوانيد، نفسي عميق بكشيد و كمي اكليل كوهي استشمام كنيد. تحقيقات
مختلف اين مطلب را نشان داده است و در نوشته
هاي
قديمي مثل آثار شكسپير هم به خاصيت يادآوري رزماري اشاره شده است.

اين روش را امتحان كنيد:
بهتر است به جاي آنكه اسانس اكليل را بو كنيد يك گلدان اكليل كوهي تازه تهيه كرده
و هر ازگاهي موقع درس خواندن آن
را
استشمام كنيد.

 بويي مشابه يك استامينوفن

بوي نعنا فلفلي يا بوي
رزماري

اين روش براي دردهايي مثل
سردرد
هاي ميگرني يا مزمن يا
دردهاي عصبي كه دليل خاصي ندارند بيشتر توصيه مي
شود.
بعضي پزشكان پيشنهاد مي
كنند
كه به جاي خوردن مسكن در هنگام درد كمي روغن رزماري يا كمي روغن نعناع بو كنيد.
اثر اين بوها در تحقيقي كه روي بيماران بعد از جراحي معده يا بيماراني كه به
مورفين احتياج دارند انجام شد، ثابت شده است. چند قطره از اين روغن
ها
به ماسك اكسي
‍‍ژن اين بيماران اضافه
شده بود و نتيجه بسيار شگفت
انگيز
بود. در تحقيقات نشان داده شد اثر اين بوها معادل مصرف يك قرص استامينوفن است.

اين روش را امتحان كنيد:
دفعه بعد كه سردرد داريد به جاي آنكه به سراغ قفسه داروهاي
تان
برويد روي يك دستمال تميز چند قطره روغن رزماري يا نعناع فلفلي بريزيد و چند نفس
عميق بكشيد.

 براي خانمها

روغنهاي
معطر

اين روش مورد تاييد پزشكان
كره
اي است. در يك تحقيق خانمهايي
كه هنگام قاعدگي به
مدت
يك هفته روزي 15 دقيقه با روغن
هاي
معطر ماساژ شكم دريافت كرده بودند به نسبت كساني كه فقط ماساژ دريافت كرده بودند
دردشان آرام
تر شده بود و بهطور
كلي گفته مي
شود كه ماساژ با اين
روغن
هاي معطر دردهاي قاعدگي را
تا نصف كاهش مي
دهند.

اين روش را امتحان كنيد:دو
قطره روغن اسطوخودوس، يك قطره روغن مريم گلي و يك قطره روغن گل رز را به مقداري روغن
بادام اضافه كنيد و روزي يكبار به
مدت
يك هفته شكم
تان را ماساژ دهيد.

اگر فرزند ميخواهيد

بوي پودر بچه

بوي پودر بچه همراه با بوي
خيار و شيرين
بيان در خانمها
باعث افزايش ميزان گردش خون دستگاه باروري مي
شود.
كدو حلوايي و روغن اسطوخودوس هم همين خاصيت را دارند.

اين روش را امتحان كنيد: بعد
از حمام كردن كمي پودر بچه استفاده كنيد يا همراه با غذا كمي كدوحلوايي يا
اسطوخودوس ميل كنيد.

 3 سال جوانتر
به نظر برسيد

بوي گريپفروت

دركل بوي مركبات باعث احساس
طراوت و تازگي مي
شود اما بوي گريپفروت
بيشتر اين حس را القا مي
كند.
براي آزمايش تاثير اين بو دانشمندان آزمايش جالبي ترتيب دادند. آن
ها
به افراد مختلف تصوير 20 مدل در سنين مختلف را نشان دادند و از آن
ها
خواستند درحالي
كه گريپفروت
بو مي
كنند سن اين مدلها
را حدس بزنند. همه كساني كه گريپ
فروت
بو كرده بودند حداقل 3 سال كمتر سن مدل
ها
را تخمين زده بودند.

اين روش را امتحان كنيد:
بعضي از عطرهاي آرايشي هم اسانس گريپ
فروت
دارند اما اگر آن
ها را پيدا نكرديد،
خود گريپ فروت را بو كنيد تا احساس طراوت كنيد.

از قديم رسم بود كه داخل
بالش
ها كمي برگ اسطوخودوس قرار
مي
دادند. تحقيقات قديمي خاصيت
خواب
آوري اين گياه را نشان داده
و مشخص كرده بود كه استشمام بوي اسطوخودوس باعث افزايش مرحله خواب عميق مي
شود.
تحقيقات جديد هم نشان داده است كه اين گياه تا حدي به كساني كه دچار بي
خوابي
خفيف هستند كمك مي
كند.

 دوپينگ بيخطر

بوي نعنا فلفلي

استشمام بوي نعنا باعث
افزايش تحرك و انرژي، سرعت و اعتماد به نفس ورزشكاران جواني شده بود كه در تحقيق
يك دانشگاه آمريكايي شركت كرده بودند. خيلي از ورزشكاران آدامس
هاي
نعنايي يا عطرهاي نعنا استفاده مي
كنند
و حتي كمپاني ريباك توليد
كننده
وسايل ورزشي، اسپري
ها
و لباسهاي مخصوص ورزشكاران را همراه با بوي نعنا به بازار ارائه كرده است.

اين روش را امتحان كنيد: قبل
از ورزش يا حتي قبل از دويدن
هاي
صبحگاهي كمي عطر نعنا را با بخور استنشاق كنيد و با انرژي بدويد.

از قديم رسم بود كه داخل
بالش
ها كمي برگ اسطوخودوس قرار
مي
دادند. تحقيقات قديمي خاصيت
خواب
آوري اين گياه را نشان داده
و مشخص كرده بود كه استشمام بوي اسطوخودوس باعث افزايش مرحله خواب عميق مي
شود.
تحقيقات جديد هم نشان داده است كه اين گياه تا حدي به كساني كه دچار بي
خوابي
خفيف هستند كمك مي
كند.

بالش خواب‌آور

بوي اسطوخودوس

از قديم رسم بود كه داخل
بالش
ها كمي برگ اسطوخودوس قرار
مي
دادند. تحقيقات قديمي خاصيت
خواب
آوري اين گياه را نشان داده
و مشخص كرده بود كه استشمام بوي اسطوخودوس باعث افزايش مرحله خواب عميق مي
شود.
تحقيقات جديد هم نشان داده است كه اين گياه تا حدي به كساني كه دچار بي
خوابي
خفيف هستند كمك مي
كند.

اين روش را امتحان كنيد: كمي
قبل از آنكه به رختخواب برويد،كمي اسطوخودوس را روي بالش
ها
و تخت
تان اسپري كنيد و سر آسوده
بر بالين بگذاريد.

منبع : مجله زندگی ایده آل

[ad_2]

Source link