صدور مجوز استخدام ۱۰ هزار نیروی جدید در وزارت بهداشت

[ad_1]

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از صدور مجوز استخدام ۱۰ هزار نیروی جدید در کنار نیروهای قراردادی و شرکتی وزارت بهداشت خبر داد.

[ad_2]

Source link