صندلی ریاست مجلس، دوپینگ سیاسی اصولگرایان

[ad_1]

رئیس مجلس، رئیس یک قوه نیست، بلکه رئیس داخلی و گرداننده مجلس است و شأنی همسو با دیگر نمایندگان راه‌یافته به مجلس دارد؛ اما چه شد و چرا ریاست مجلس تا حد ریاست یک قوه و هم‌تراز با رؤسای جمهوری و قضائیه در اذهان بالا رفت تا جایی که این روز‌ها چنین کشمکشی برای نشستن بر صندلی آن درگرفته است؟

[ad_2]

Source link