طالبان: با دولت افغانستان مذاکره نخواهیم کرد

[ad_1]

طالبان تاکید کرد که دولت افغانستان را به رسمیت نشناخته و آن را تنها یک نهاد غربی برای ادامه اشغال افغانستان می‌داند.

[ad_2]

Source link