عضو شورای شهر تهران تفهیم اتهام شد

[ad_1]

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، به دادسرای رسانه احضار شده در جلسه بازپرسی، تفهیم اتهام شد.

[ad_2]

Source link