علت خود تخریبی ترامپ و متحدان سیاسی او چیست؟

[ad_1]

چه اتفاقی در آمریکا رخ داده است و چرا رهبران آن اقدام متناسب را انجام نمی‌دهند؟ شاید آن‌ها نادان هستند. اما یک توضیح عمیق‌تر دیگر نیز درباره رفتار خود تخریبی ترامپ و متحدان سیاسی او وجود دارد: آن‌ها همه جزو دار و دسته خودخواهان آمریکایی هستند. البته از دیدگاه جناح راست مدرن آمریکا، همه باید در جهت تامین نامحدود منافع فردی خود گام بردارند. در رویای آنها، به حداکثر رساندن سود توسط کسب‌و‌کار‌ها و انتخاب‌های نظارت نشده توسط مصرف‌کنندگان نسخه‌ای برای یک جامعه متعالی است.

[ad_2]

Source link