علم‌الهدی: با بستن حرم کرونا از بین نمی‌رود

[ad_1]

این ویروس از بین رفتنی نیست و مسئله تهدید این ویروس تا مدتی در جامعه ما باقی است، نمی‌شود با حذف مسئله قصه را حل کرد، {بگوییم} با بستن حرم و مسجد قصه تمام شود، با بستن فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی قصه را تمام کنیم؛ باید جریان روند رشد و توسعه اقتصادی را مدیریت کنیم، با این وضع و کیفیت از نظر ناتوانی فعالیت‌های اقتصادی و تعطیل شدن فعالیت‌های علمی، آموزشی و فناوری، نمی‌توانیم با این کیفیت جهش تولید داشته باشیم و حرکت عظیم دانش‌بنیان در نسل و جامعه خود ایجاد کنیم، مسئولان باید به فکر بیفتند، پروتکل‌های لازم را تهیه کنند و فعالیت‌های لازم در جای خودش انجام بگیرد.

[ad_2]

Source link