(عکس) تصویر متفاوت نماینده ای که محکوم به ۶۱ ماه حبس شد

[ad_1]

محمد عزیزی، نماینده مردم ابهر که به اتهام معاونت در نظام توزیعی خودرو به ۶۱ ماه حبس محکوم شده است، امروز در آخرین جلسه مجلس دهم شرکت کرد.

[ad_2]

Source link