فاصله بین حقوق کارگر و خط فقر ۲ میلیون تومان!

[ad_1]

عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور گفت: با توجه به سبد معیشتی تعریف شده توسط دولت و شورای عالی کار و محاسبه میانگین قیمت ۳۳۰ قلم کالای ضروری که در این سبد درنظر گرفته شده است، حداقل حقوق یک کارگر در کشور باید چهار میلیون و ۹۳۰ هزار تومان باشد که بتواند به نقطه سربه‌سر (برابر بودن درآمد و مخارج) برسد.

[ad_2]

Source link